Lohkoketju­teknologia on turvallista

Lohkoketjuteknologiassa on monia tietoturvaa edistäviä kontrolleja. Hajautettua tietokantaa ylläpitävät lohkoketjuun liitetyt tietokoneet, eli lohkoketjusolmut. Ne valvovat automaattisesti toistensa toimintaa: ennen kuin solmu hyväksyy uuden tapahtuman omaan tietokantakopioonsa, se tarkistaa, että tapahtuma noudattaa lohkoketjun sääntöjä ja ettei se ole ristiriidassa aiempien tapahtumien kanssa.

”Tapahtumien väärentäminen estetään vahvoilla digitaalisilla allekirjoituksilla. Lohkoketjusolmu ei voi esiintyä kuin itsenään. Lohkoketjuun muodostuu tapahtumista kattava loki, jonka oikeellisuus voidaan jälkikäteen helposti tarkistaa”, vanhempi järjestelmäarkkitehti Samppa Lintula FNS:stä kertoo.

Loki on yleensä pääosin julkinen kaikille lohkoketjuun osallistuville, mutta arkaluontoinen tieto tyypillisesti salataan. Petmeddatan lohkoketjussa, PetMedChainissa, kaikki lemmikkikohtainen tieto salataan vahvasti. Omistajalla on täysi kontrolli siihen, kuka lemmikin tiedot näkee. Vaikka lohkoketjusolmut eivät itse pysty purkamaan salausta, allekirjoituksilla ja tiivisteillä ne voivat tarkistaa, ettei salattuakaan tietoa ei ole muutettu jälkikäteen.

Lohkoketjuteknologia täytti äskettäin 10 vuotta. Silti sen laajamittaisessa hyödyntämisessä ollaan vasta alussa. Finanssiala, joka aluksi näki lohkoketjuun perustuvat kryptovaluutat lähinnä uhkana, on hyödyntämisessä nyt ehkä pisimmällä, Lintula arvioi.

”Hajautettu muuttumaton tilikirja, jonka oikeellisuus voidaan helposti tarkastaa, palvelee hyvin alan tarpeita ja tarjoaa välittömiä kustannussäästöjä. Hyvään vauhtiin on päästy myös esimerkiksi aiempaa suojatumpien äänestysjärjestelmien sekä esineiden internetin kehittämisessä. Lähes kaikki suuryritykset vähintään tutkivat teknologian mahdollisuuksia omalla alallaan.”

Itse teknologia kehittyy sekin jatkuvasti. Uusissa lohkoketjuissa ei osallistujilta useinkaan enää edellytetä energiaa tuhlaavaa vaikeiden laskutoimituksien ratkaisua, kuten perinteisessä Bitcoin-louhinnassa. Nykyään seuraavan lohkon muodostaja ratkaistaan ympäristöystävällisemmillä käytännöillä.

”Tämä auttaa lohkoketjuja pääsemään tehokkuudessa ja suorituskyvyssä lähelle perinteisiä tietokantoja. Valtaosa syntyvistä uusista lohkoketjuista on PetMedChainin tapaan yksityisiä, eli lohkoketjuun liittyminen edellyttää suostumusta sen nykyisiltä ylläpitäjiltä. Näin osallistujia voidaan velvoittaa myös sopimuksellisesti käyttäytymään lohkoketjun sääntöjen mukaan ja tarvittaessa häiriköt voidaan poistaa ketjusta”, Samppa Lintula sanoo.