Petmeddata perustuu lohkoketjuteknologiaan

Lohkoketju tarkoittaa hajautettua tietokantaa. Sitä ylläpitävät lohkoketjuun liitetyt tietokoneet, eli lohkoketjusolmut. Niillä jokaisella on yleensä täydellinen kopio tietokannasta. Lue, miten vanhempi järjestelmäarkkitehti Samppa Lintula FNS:stä valottaa lohkoketjuteknologian saloja.

Petmeddatan keskeisin toiminto on lemmikin terveystiedon jakaminen sen omistajan ja terveyspalvelujen tarjoajien kesken.

”Lohkoketjussa tietoa voi jakaa ilman, että yksittäiselle toimijalle syntyy pääsyä kaikkeen tietoon. Kukaan ei ole myöskään yksin vastuussa tiedon ylläpitämisestä”, Lintula sanoo.

Lemmikin omistajalla pysyy täysi päätösvalta siihen, kuka hänen lemmikkinsä tiedot näkee. Hänellä on tieto saatavilla ajasta, paikasta tai yksittäisistä palveluntarjoajista riippumatta.

Lohkoketjussa tietoa ylläpitävät siis siinä mukana olevat lohkoketjusolmut. Kun yhden solmun kautta kirjoitetaan lohkoketjuun uutta tietoa, se synkronoidaan hetkessä muille solmuille. Kun uutta tietoa on kertynyt sopiva rypäs, se kirjoitetaan lohkoiksi, joita ei voi enää muuttaa. Perinteisestä tietokannoista poiketen lohkoketjuun kirjoitetun tiedon muokkaaminen tai poistaminen ei ole siis mahdollista.

”Seuraavaan lohkoon kirjataan aina digitaalinen tiiviste koko edellisen lohkon sisällöstä. Ketju lohkojen välille muodostuu näistä tiivisteistä ja niiden avulla koko tietokannan eheys on mahdollista tarkistaa. Jos yhden lohkon sisältöä muokkaa, sen tiiviste muuttuu, ja kaikki sitä seuraavat lohkot muuttuvat virheelliseksi, ellei myös niitä muokata.”

Petmeddatassa terveyspalveluiden tarjoajat saavat lemmikin koko hoitohistorian helpommin käyttöönsä, ja pystyvät näin antamaan lemmikille parempaa hoitoa.

”Lohkoketjuteknologia ja omistajalähtöisyys tarjoavat siis myös keskenään kilpaileville tahoille neutraalin tiedonvaihtoalustan, joka hyödyttää kaikkia osapuolia ja auttaa lemmikkiä elämään terveempänä”, Samppa Lintula sanoo.