Küsimused ja vastused

Kas loomaomanik peab maksma Petmeddata kasutamise eest?

Ei.

Kas mul on vaja alla laadida Petmeddata rakendus?

Ei. Petmeddata on veebirakendus, ei ole vaja eraldi rakendust telefoni jaoks.

Kui soovite, võite oma telefoni töölauale alla laadida Petmeddata ikooni ning lasta telefonil parool salvestada – siis saate sisse logida kiiremini ja ilma brauserit avamata.

Minu veterinaar ei ole Petmeddatat kasutanud, miks?

Kui soovite liituda, paluge neil võtta ühendust meie kontaktisikuga FNS-is: Taru Lintunen, taru.lintunen@fns.fi

Kas Petmeddatat kasutades on võimalik veterinaariga rääkida?

Lemmiklooma omanik ei saa veterinaariga Petmeddata kaudu otse ühendust. Petmeddata ei ole telemeditsiinivahend.

Petmeddata abil saab loomaomanik laadida alla haigusloo sissekandeid ja seotud faile ning veterinaar saab neid võimalusel vaadata. Kui midagi lemmikuga juhtub, saab omanik teha märkme ning salvestada pildi või video Petmeddatasse. Saab jätta veterinaarile teate. Kui tegemist on erakorralist abi vajava olukorraga, pöörduge koheselt esmaabi pakkuva kliiniku poole.

Lemmikul pole mikrokiipi, kas teda saab Petmeddatasse lisada?

Looma mikrokiibi number on sarnane inimeste isikukoodile. See on unikaalne identifikaator. Soovitame lemmikute kiipimist.
Kliinik saab saata kutseid kliiniku haldussüsteemi kaudu pärast visiidi lõppu, isegi juhul kui patsient ei ole kiibitud.

Kliiniku töötajate kohustuseks on veenduda, et lingi saav isik on tõepoolest lemmiklooma omanik.

Kui omanik jagab lemmiku profiili kliinikuga, kus ta on koos selle loomaga varem käinud, seostatakse uued andmed olemasoleva profiiliga mikrokiibi numbri abil. Kui kiibinumber puudub või ei sobi, siis sidumist automaatselt ei toimu.

Olen lemmiku profiili kliinikuga jaganud, miks ei ilmu see tema patsiendilehele?
Kliiniku patsiendileht ja Petmeddata profiil ei ole veel seostatud. Kontrolliga mikrokiibi numbrit, võib-olla on tehtud sisestusviga. Kui numbrid klapivad, tuleks proovida profiili uuesti jagamist omaniku poolt. Variant on ka kliiniku poolt saata uus link kutsega.

 

Viimase visiidi andmed ei ole veel kohale jõudnud, milles võib asi olla?

Kui lemmiku patsiendileht ning Petmeddata profiil on seostatud (haldussüsteemis on Petmeddata logo roheline), kuid info viimase visiidi kohta pole Petmeddatasse tunni aja jooksul jõudnud, võib olla tegu tehnilise veaga.

Kliiniku töötajad peaks võtma lahti patsiendilehe, visiitide ajaloo sektsiooni ning klikkima valgele Petmeddata nupule. Probleem peaks siis lahenema.

 

Saan erinevatest kliinikutest erineval hulgal infot, miks?

Iga veterinaarettevõte saab otsustada, millist tüüpi infot Petmeddata kaudu avaldatakse.

Vastavalt GDPR-ile, EU andmekaitseregulatsioonile, on loomaomanikul kõik õigused oma looma andmete osas. Samas ei täpsusta regulatsioon formaati, milles andmed peavad olema antud. Seega on elektroonilise formaadi nagu Petmeddata kasutamine valikuline. Loomakliinikud määravad, millise info nad Petmeddata kaudu väljastavad.

Soovitame, et vähemalt kodujuhendid, laboritulemused ning info ravimite kohta avaldataks Petmeddata kaudu.

 

Kuidas saada teie lemmiku kliinilist ajalugu Petmeddatasse?

 

Valik 1.

Kliinikus visiidil olles paluge kliinikul saata endale kutse. Järgige e-kirja või tekstisõnumi teel saadud juhiseid. Kutset ei saa saata, kui olete kliinikus näiteks lihtsalt lemmikule toitu ostmas, seda saab saata, kui lemmik käis kliinikus veterinaari vastuvõtul.

 

Valik 2.

Pärast veterinaari vastuvõttu prinditakse kliendi-spetsiifiline QR-kood kodujuhendi lõppu. Koodi abil saate Petmeddata veebirakenduses vastava vastuvõtuga seotud info kätte.

 

Valik 3.

Saate lemmiku profiili jagada kliinikuga enne visiidi toimumist.

Lemmiklooma omanik otsustab, kellega ta lemmiku profiili jagab. Meie veebisaidil www.petmeddata.com saate vaadata, millistel kliinikutel on integratsioon Petmeddataga. Samade kliinikutega on lihtne lemmiku profiili jagada.

Lemmiku profiili alumises paremas osas on pluss-nupp, mille kaudu saate valida “Jaga raviandmeid”.

Otsige kliinikuid kus te olete käinud või kuhu plaanite minna. Jagage lemmiku profiili kliinikuga. Külastage kliinikut. See ei pea olema täies mahus veterinaarne vastuvõtt, võite ka lihtsalt lemmikut kaaluda või talle toitu osta…

 

Kliiniku töötajad kontrollivad looma mikrokiipi ning aktiveerivad andmete ülekande. Hiljemalt tunni jooksul peaksite nägema uusi raviandmeid oma lemmiku Petmeddata profiili kaudu.

 

Omaniku muutus

Kui lemmiku omanik muutub, saab vana omanik lemmiku profiili saata uuele omanikule (Looma profiil > Üldinfo > Muuda omaniku). Uus omanik peab olema Petmeddatas registreeritud. Ülekanne leiab aset uue omaniku QR-koodi ja isikliku ID põhjal.

 

Kuidas lemmiku profiili eemaldada?

Võite oma lemmiku profiili eemaldada, tehes seda üldinfo sektsioonist. Teised erakasutajad, kellega on info jagatud, ei näe enam infot, kuid kliinikute haldussüsteemidest ja teadusinfo kogumist info ei kao.

 

Kuidas saan jagada lemmiku profiili erakasutajaga?

Lemmiklooma omanik valib, kellega ta lemmiku profiili jagab. Profiili saab jagada teiste Petmeddata kasutajatega, näiteks sõbra või tuttavaga. Jagatud profiili ei saa edasi jagada.

Kui isik on Petmeddata kasutajana registreeritud, on tema QR-kood ja kasutajanimi nähtavad ülemisest vasakust menüüst, kasutajakonto valikust.

All paremal teie lemmiku profiilil on pluss-nupp, mille kaudu saate valida “Jaga raviandmeid”. Sellest allpool on veel valikud:

Loe vastuvõtja QR-kood

Sisesta vastuvõtja ID

 

Kui isik, kellega lemmiku profiili tahate jagada, on teie kõrval, siis:

  1. Minge patsiendi profiilile ning valige pluss-nupp.
  2. Valige “Jaga raviandmeid”.
  3. Lugege vastuvõtja QR-kood. Kaamera avaneb ja loeb selle automaatselt.
  4. Lubage andmete ülekanne.

 

Kui isik, kellega lemmiku profiili tahate jagada, ei ole teie kõrval, siis:

  1. Paluge teisel osapoolel kopeerida oma kasutaja ID (pikk kombinatsioon numbritest ja tähtedest, mis on leitav kasutajakonto valiku alt) ning see teile saata.
  2. Kopeerige ID, mis teile saadeti.
  3. Minge lemmiku profiilile ning valige pluss-nupp.
  4. Valige “Jaga raviandmeid”.
  5. Sisestage vastuvõtja ID.
  6. Lubage andmete ülekanne.

 

Mida tähendab info kasutamine uuringuteks?

Teadusuuringuid teostavatel organisatsioonidel on piiratud ja kontrollitud ligipääs, et saada anonüümseid terviseandmeid. Nad ei näe infot veterinaari või loomaomaniku kohta. Nad ei näe looma nime, kiibinumbrit, passinumbrit ega muid identifitseerimist võimaldavaid andmeid. Nad näevad näiteks looma tõugu, kliinilist ajalugu ning kasutatud ravimeid. Petmeddata võimaldab teadlastel aidata kaasa loomade elukvaliteedi ja eluea parandamisele. Lihtne viis aidata teadust!