Tekniken bakom allting

Petmeddatas mobilapp bygger på blockkedjeteknik.

Detta är framtidens teknik inom hälsovårdssystemet för människor.

Vi är föregångare inom hela vården, och speciellt inom husdjursindustrin.

Den här tekniken har beskrivts av IT-specialister som helt banbrytande.

Blockkedjeteknik nämns ofta när man talar om den fjärde industrirevolutionen.

Vi kommer även använda oss av annan ny teknik från den fjärde industrirevolutionen, nämligen Artificiell intelligens (AI) och enheter inom Sakernas internet (IoT).

En blockkedja är en extremt säker teknik som använder kryptografiska verktyg, sofistikerade matematiska algoritmer och innovativa programvaruregler.

 

Här är en väldigt förenklad beskrivning av hur Petmeddata använder en blockkedja:

Patientuppgifterna tillhandahålls av många deltagande enheter: veterinärer, husdjursosteopater, djurmassageterapeuter, osv., och lagras varje gång i ett nytt block. Blocken skapar en kedja som består av matematiskt kodad information. Om ett block manipuleras i efterhand kommer både koden och hela kedjan att ändras.

Blockkedjetekniken bygger på informationsspridning genom att låta flera deltagare skapa information. Ingen deltagare kan äga eller ändra informationen utan att andra meddelas om det.

Det är den här tekniken som vår app består av och patientuppgifterna ägs full ut av kunden. Hälso- och sjukvårdspersonalen som dokumenterar uppgifter i databasen kan inte se enskilda uppgifter som lagras på Petmeddata om inte ägaren har gett dem tillstånd till att komma åt kontot. På så sätt har husdjurets ägare nyckeln till husdjurets journaler på Petmeddata.